• Kleinschalige studiebegeleiding met persoonlijke aandacht.
  • Geen standaard begeleiding, immers iedere leerling leert anders.
  • Ruime ervaring met zorgleerlingen.
  • Voornamelijk één op één begeleiding voor maximaal leerrendement.
  • Flexibel.
  • Incidentele studiebegeleiding ook mogelijk.
  • Tevens studiebegeleiding in weekenden en vakanties mogelijk.
  • Begeleiding door ervaren en bevoegde docenten uit het voortgezet onderwijs.
  • Regelmatige terugkoppeling naar ouders over voortgang