De Studiehoek biedt op meerdere niveaus en in diverse vakken studiebegeleiding aan. Hieronder treft u een kort overzicht aan. Mocht u niet vinden wat u zoekt, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op want wellicht kunnen wij u toch van dienst zijn.

Basisonderwijs

 • begrijpend lezen
 • rekenen
 • Cito training

Voortgezet onderwijs

 • wiskunde, economie, rekenen, talen, leesvaardigheid (o.a. begrijpend lezen) en eventuele andere vakken.
 • Studieplanning & “leren leren”.
 • examentraining: in kleine groepen of individueel. (Examentraining wiskunde A HAVO)
 • rekentoetstraining 2F- en 3F-niveau.
 • ICT vaardigheidstraining, programmeren, informatica

Middelbaar en hoger beroeps onderwijs

 • Reken/taaltoets 2F en 3F (o.a. PABO-studenten).
 • medisch rekenen
 • verpleegkundig rekenen
 • andere vakken in overleg