De tarieven gelden voor het schooljaar 2023-2024.

Bij verhindering minimaal 24 uur vooraf bericht.
Niet nagekomen afspraken of niet tijdig afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.