De tarieven gelden voor het schooljaar 2021-2022.

Bij verhindering minimaal 24 uur vooraf bericht.
Niet nagekomen afspraken of niet tijdig afgemelde afspraken kunnen (deels) in rekening gebracht worden.