De tarieven gelden voor het schooljaar 2022-2023.

Bij verhindering minimaal 24 uur vooraf bericht.
Niet nagekomen afspraken of niet tijdig afgemelde afspraken kunnen (deels) in rekening gebracht worden.