Studie boeken
Info examentraining wiskunde A HAVO

Wat wij bieden


Studiebegeleiding De Studiehoek biedt studiebegeleiding op verschillende niveau’s, ook met zorgleerlingen hebben wij ruime ervaring. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan leerlingen uit het speciaal onderwijs, leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of dyslectische leerlingen.

Wij verzorgen:

  • Begeleiding bij wiskunde, rekenen, talen, leesvaardigheid (o.a. begrijpend lezen) en eventuele andere vakken.
  • Studieplanning & “leren leren”.
  • Examentraining: in kleine groepen of individueel. (Examentraining wiskunde A HAVO)
  • Rekentoetstraining 2F- en 3F-niveau.
  • Reken/taaltoets PABO-studenten.
  • Mbo: vakken in overleg.
  • Hbo: rekentoets & taaltoets.
  • ICT vaardigheidstraining.
  • Medisch rekenen